At least, four out of ten children that live In areas most affected by violence are out-of-school. Children faced risks such as forced recruitment and sexual violence. 

This three boys have returned to school through the NRC's education project. They were identify, participated in workshops to access to education. 

In Honduras and El Salvador, we help children to access to education in neighborhoods most affected by violence to protect their dreams. 

Funded by European Union (ECHO)

Photo: Up Studio/NRC, 2019
I de områdene i Honduras som er hardest rammet av vold, står nesten halvparten av alle barn utenfor skolen. Gjennom Flyktninghjelpens utdanningsprosjekt har disse tre guttene begynt på skolen igjen. Foto: Up Studio/NRC

Vårt arbeid i det nordlige Mellom-Amerika og Mexico

Over 1,2 millioner mennesker har blitt drevet på flukt i El Salvador, Honduras, Guatemala og Mexico.

 

 


Humanitært overblikk

Vold har ødelagt mange liv i El Salvador, Honduras og Guatemala. Nesten 700.000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine i disse tre landene.

Kriminelle gjenger utøver stor territoriell kontroll. Utpressing, trusler, kidnapping, seksuell vold og drap er vanlig, og massakrer forekommer jevnlig. Omstendighetene ligner en krigssituasjon.

5.2 millioner mennesker har behov for nødhjelp. Dette utgjør 17 prosent av befolkningen i det nordlige Mellom-Amerika. 1,8 millioner har behov for beskyttelse fra den omfattende volden, og 3,5 millioner mennesker opplever en akutt mangel på mat. Disse tallene ble samlet inn før Covid- 19 pandemien, og man kan regne med at de har økt betraktelig.

Etter hvert som restriksjoner lettes og man igjen kan gjenoppta økt mobilitet, flykter tusenvis av mennesker fra regionen i såkalte «migrantkaravaner». Denne masseforflytningen av migranter og flyktninger, som kommer i tillegg til de som er på flukt innad i landene, manglende stabil tilgang til mat, barn som ikke får skolegang, sosial uro og vold gjør at behovene for beskyttelse og husly er forventet å øke den kommende tiden.

 • 7.498
  mennesker fikk utdanning
 • 2.312
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 7.587
  mennesker fikk husly
 • 5.537
  mennesker fikk rettshjelp
 • 4.679
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester
 • 10.587
  mennesker fikk annen hjelp

 

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen arbeider i to av landene i det nordlige Mellom-Amerika. Vi har to feltkontorer i Honduras. Vi jobber også i El Salvador, hvor vi samarbeider med Norges Røde Kors og Salvadors Røde Kors.

For å unngå mer vold ønsker de som flykter ofte å være anonyme. Dette gjør det vanskelig for humanitære organisasjoner, inkludert Flyktninghjelpen, å nå ut til dem med hjelp.

 

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om El Salvador

Les mer om Honduras