Israels ødeleggelser undergraver arbeidet mot koronapandemien

Publisert 15. apr. 2020
Nye israelske ødeleggelser av hus og vann- og sanitære fasiliteter i de okkuperte områdene på Vestbredden bryter folkeretten og undergraver det internasjonale samarbeidet mot korona.

Helsen og sikkerheten til tusenvis av palestinere blir satt i fare på grunn av de pågående ødeleggelsene og truslene om tvangsflytting. Samtidig planlegger Israels neste regjering å annektere store deler av Vestbredden. En annektering kan svekke samarbeidet mellom israelske og palestinske myndigheter for å bekjempe spredningen av koronapandemien.

– Det er Israels juridiske plikt å beskytte helsen og livene til palestinere under okkupasjon. Vi ber israelske myndigheter øyeblikkelig stanse ulovlige ødeleggelser og beslag av eiendommer og nødhjelpsvarer på Vestbredden. Dette er ikke tiden for å undergrave den globale innsatsen for å hindre spredningen av koronaviruset, sier Flyktninghjelpens generalsekretær, Jan Egeland.

– Verdenssamfunnet må handle nå for å sikre at Israel overholder folkeretten, sørge for at de slutter seg til den internasjonale oppfordringen om å avslutte politiske konflikter for å bekjempe pandemien, i stedet for å forsterke sårbarheten til palestinere under okkupasjon, sier Egeland.

Siden 21. februar, da Israel bekreftet det første tilfellet av Covid-19 smitte, har 69 strukturer på Vestbredden blitt ødelagt av israelske myndigheter, ifølge FN. Ødeleggelsene har tvunget 63 personer på flukt og påvirket livene til ytterligere 417 mennesker. Blant de ødelagte strukturene, var 28 private hjem, og syv var vann, hygiene og sanitære fasiliteter. Flere giverland har gjennom humanitær bistand bidratt til å bygge en tredjedel av strukturene som nå er ødelagt.

For å prøve å hindre smitte av koronaviruset annonserte israelske myndigheter 7. april at de ikke ville ødelegge bebodde boligeiendommer på Vestbredden. Foreløpig har det ikke blitt sagt noe om de også vil stanse riving av andre strukturer, inkludert infrastruktur som gir tilgang til vann, hygiene og sanitære fasiliteter, som er viktige for å forhindre smitten.

Restriksjoner som er innført av israelske og palestinske myndigheter for å stanse smitten har ført til ytterligere isolering av mennesker i sårbare samfunn fra lokale markeder, og har redusert deres kapasitet til å tjene penger kraftig. I kontrast til støtten som er gitt for å redde den israelske økonomien, har Israel revet 28 palestinske landbruksbygninger på Vestbredden, noe som har forverret de berørte familienes evne til å forsørge seg selv og sine lokalsamfunn. Israel har videre unnlatt å hindre vold fra nybyggerne mot palestinere og deres eiendommer, og FN rapporterer om økning i voldsangrepene siden utbruddet av koronaviruset.