Satellittbilder av ødeleggelsene på Flyktninghjelpens bygg i Tigray. Foto: DX Open Network

Flere av Flyktninghjelpens bygg ødelagt i Tigray i Etiopia

Publisert 08. feb. 2021
Flere bygninger som har vært brukt til å gi grunnleggende nødhjelp til flyktninger i Tigray-regionen i Etiopia er ødelagt, viser satellittbilder fra området. I tillegg til Flyktninghjelpens bygg, er en skole og en helseklinikk også ødelagt og brent til grunne i flyktningleirene Hitsaats og Shimelba i løpet av de siste ukene.

– Vi fordømmer disse kriminelle ødeleggelsene på våre fasiliteter som ble bygget for å tjene flyktninger i nød, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland.

– Ildspåsetting og plyndring gjennomført av væpnede menn forverrer den allerede dype krisen for millioner av mennesker i Tigray, sier Egeland.

Den britiske analysegruppen DX Open Network har brukt satellittbilder for å lage en oversikt over ødeleggelsene. Deres analyser, som også samsvarer med andre rapporter fra leirene, indikerer at Flyktninghjelpens fasiliteter i flyktningleiren Hitsaats ble brent til grunne en gang mellom 5. og 8. januar i år.

– Flyktninghjelpen ber etiopiske myndigheter og giverland om å etterforske ødeleggelsene på disse nødhjelpsfasilitetene, stille gjerningsmennene til ansvar og sikre at humanitær infrastruktur blir beskyttet. Vi ber igjen alle parter i konflikten om å respektere og beskytte hjelpearbeidere og våre eiendeler, i tråd med internasjonal rett, sier Egeland.

– Dette er en uventet og uakseptabel negativ utvikling i et land som i lang tid har satt et godt eksempel når det gjelder tilrettelegging for nødhjelpsarbeid.

Flyktningleirene Hitsaats og Shimelba huset over 25.000 eritreiske flyktninger. De totale konsekvensene av ødeleggelsene for flyktningene i leirene er fremdeles ukjente, og FN har rapportert at mens 3000 flyktninger er relokalisert, er så mange som 20.000 flyktninger fremdeles ikke gjort rede for.

Uavhengig verifisering av situasjonen til flyktningene og status på alle fasilitetene er umulig ettersom hjelpeorganisasjoner ikke har tilgang til området. Pågående konflikt og betydelige byråkratiske utfordringer fortsetter å hindre hjelpeorganisasjoner fra å nå store deler av Tigray tre måneder etter at konflikten blusset opp. De to flyktningleirene og områdene rundt er blant områdene som hjelpearbeidere ikke har tilgang til. 

– Tretten lange uker uten mulighet til å reise inn i Tigray, respondere effektivt på de store behovene og verifisere statusen på våre fasiliteter er fullstendig uakseptabelt, sier Egeland. 

– Vi kan ikke få sagt det mange nok ganger. Hjelpeorganisasjoner trenger uhindret tilgang til alle deler av Tigray for å vurdere behovene og ødeleggelsene, og for å nå ut med livreddende nødhjelp før det er for sent.