5.000 kvoteflyktninger og en ekstra milliard til nødhjelp!

Publisert 13. okt 2021
Flyktninghjelpen ber den nye regjeringen øke støtten til nødhjelp til mennesker på flukt og øke antallet kvoteflyktninger per år fra FN til 5.000 kvoteflyktninger. 1.521 personer har skrevet under på oppropet.

 
Antallet asylsøkere som kommer til Norge nå utgjør mindre enn ti prosent av det som var vanlig for ti år siden. Norge har kapasitet til å bidra mer, og mange norske kommuner står klare til å ta imot flere flyktninger. Samtidig er forverringen av situasjonen i Afghanistan et ekstra argument for å øke nødhjelpsinnsatsen og antallet plasser for kvoteflyktninger. 

Flyktninghjelpen ber derfor de påtroppende regjeringspartiene og deres støttespillere om å styrke nødhjelpsarbeidet for mennesker på flukt. Samtidig ber vi partiene om å følge FNs anbefalinger og bidra til å sikre flyktningers rettigheter, ved å øke antallet kvoteflyktninger til 5.000 årlig.  

Vi krever at:  

  1. Norge må øke antallet kvoteflyktninger til 5.000 årlig Dette er i tråd med anmodning fra FNs høykommissær for flyktninger i 2017, der de oppfordret Norge til å gradvis øke antallet til 5.000. 

  2. Norge må øke støtten til nødhjelp betydelig. Vi ber om en ekstra milliard til nødhjelp.
    I møte med de økte behovene for nødhjelp globalt, har Flyktninghjelpen og andre hjelpeorganisasjoner bedt om en ekstraordinær krisepakke til nødhjelp for å møte den dramatiske økningen i behov grunnet koronapandemien.  

Underskriftene vil bli overlevert til partigruppene på Stortinget i forbindelse med arbeid med alternativt statsbudsjett.