PÅ FLUKT: Sidra var 7 år gammel da fotograf Christian Jepsen tok dette bildet av henne i mars 2013. Sammen med familien hadde hun flyktet fra Damaskus og bodde i et telt i utkanten av flyktningleiren Domiz i Nord-Irak. Foto: Christian Jepsen / Flyktninghjelpen.

10 verste land for barn på flukt

Eirik Christophersen|Publisert 24. jan. 2017
Flyktninghjelpen kan presentere en ny oversikt over de ti verste landene å vokse opp i for barn rammet av krig og konflikt. Syria skiller seg ut som særlig brutalt, hvor en hel generasjon får barndommen ødelagt. Situasjonen er også svært alvorlig i Jemen og Sør-Sudan.

Mens de fleste land i verden opplever en positiv utvikling for barn hvor: levestandarden øker, flere går på skole og helsesituasjonen bedres, er det noen land hvor utviklingen går motsatt vei. Dette gjelder i særlig grad land rammet av krig og konflikt.

Se liste over 10 verste land for barn rammet av krig og konflikt under bildet

ET LIV PÅ FLUKT: Syriske barn hjelper til med å hente vann i flyktningleiren Domiz i Nord-Irak. Omlag halvparten av alle syriske barn er på flukt. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen.

Barn er krigens desiderte tapere

Over 30 millioner barn lever på flukt som følge av krig og konflikt. To tredeler er på flukt i sitt eget land. Ofte befinner de seg i områder hvor det er vanskelig for hjelpeorganisasjoner å komme til med nødhjelp, og både skole- og helsetilbudet er mange ganger helt fraværende. Et eksempel er Aleppo i Syria hvor sivile har befunnet seg i kryssild mellom regjeringshæren og opprørere, hvor barn ikke har kunnet bevege seg utendørs og hvor det knapt finnes helsetilbud hvis man blir skadet i krigen.

I mange land blir barn også tvunget til selv å delta i krigen. I Jemen anslår UNICEF at så mye som en tredel av alle soldater er barn. I Syria blir barn helt nede i syvårsalderen rekruttert som barnesoldater. Barn og andre sivile brukes også som levende skjold for de krigførende partene. Barn står i fare for å kidnappes av opprørsgrupper, noe som blant annet skjer i Sør-Sudan og i Nigeria, hvor barn benyttes som soldater og sexslaver.

Les også sak om hvilke farer barn på flukt utsettes for.

USIKKERHET: Et liv på flukt er preget av usikkerhet og knapphet på mat, rent vann, helsehjelp og tilgang til skole. Denne familien hadde bodd måneder i telt i utkanten av flyktningleiren Domiz i Nord-Irak, mens de ventet på hjelp til å skaffe seg et bedre husly.

Nektes skolegang

Barn som vokser opp i krigsherjete land får ofte ingen eller svært lite skolegang. Mange må flykte til områder hvor det ikke finnes skoler eller skolen på hjemstedet kan ha blitt ødelagt av krigshandlinger eller tatt i bruk av stridende parter.

I andre tilfeller tør ikke foreldrene å sende barn på skole av frykt for angrep eller de tar barna ut av skole fordi de er helt avhengig av at barna arbeider for å få endene til å møtes. Også barn som har flyktet til et trygt naboland mister ofte muligheten til utdanning. I følge FNs høykommissær for flyktninger går kun halvparten av barna på skole.