Les billedteksten PÅ FLUKT: Sidra var 7 år gammel da fotograf Christian Jepsen tok dette bildet av henne i mars 2013. Sammen med familien hadde hun flyktet fra Damaskus og bodde i et telt i utkanten av flyktningleiren Domiz i Nord-Irak. Foto: Christian Jepsen / Flyktninghjelpen.

10 verste land for barn på flukt

Eirik Christophersen|Publisert 24. jan 2017
Flyktninghjelpen kan presentere en ny oversikt over de ti verste landene å vokse opp i for barn rammet av krig og konflikt. Syria skiller seg ut som særlig brutalt, hvor en hel generasjon får barndommen ødelagt. Situasjonen er også svært alvorlig i Jemen og Sør-Sudan.

Mens de fleste land i verden opplever en positiv utvikling for barn hvor: levestandarden øker, flere går på skole og helsesituasjonen bedres, er det noen land hvor utviklingen går motsatt vei. Dette gjelder i særlig grad land rammet av krig og konflikt.

Se liste over 10 verste land for barn rammet av krig og konflikt under bildet

Les billedteksten ET LIV PÅ FLUKT: Syriske barn hjelper til med å hente vann i flyktningleiren Domiz i Nord-Irak. Omlag halvparten av alle syriske barn er på flukt. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen.
1. SYRIA

ANTALL FLYKTNINGER:
11,2 millioner av en befolkning på rundt 22 millioner er drevet på flukt(6,1 millioner internt fordrevne og 5,1 millioner flyktninger). Nesten halvparten er barn.

ANTALL DREPTE:
Over 400.000 antas å være drept i konflikten. Anslagsvis 10 % av de drepte er barn.

BARNESOLDATER:
I følge FN benytter både IS og andre opprørsgrupper barnesoldater i utstrakt grad. Barn brukes også som levende skjold.

TILGANG TIL UTDANNING:
Over to millioner syriske barn går ikke på skole inne i Syria og 400.000 står i fare for å droppe ut

ANGREP PÅ SKOLER:
FN har dokumentert 84 angrep på skoler i 2016. I løpet av kriget han mer enn 3 000 av i alt 22 000 skoler er skadet eller ødelagt. Halvparten av alle angrep på skoler i verden de siste årene har skjedd i Syria.

BARENARBEID:
Tre av fire barn må arbeide etter at krigen startet. Før krigen 4 %.

BARNEDØDELIGHET:
15 (pr 1000, 1-5 år). (Ikke oppdatert etter at krigen startet.)

2. SØR-SUDAN

ANTALL FLYKTNINGER: Over 2,5 millioner av en befolkning på 12,3 millioner er drevet på flukt (1.697.000 er internt fordrevet og 817.000 flyktninger).

ANTALL DREPTE: Minst 50.000 er drept siden borgerkrigen brøt ut i 2013. Enkelte kilder hevder tallet kan være så høyt som 300.000.

BARNESOLDATER: FN rapporterer om en kraftig økning i bruken av barnesoldater i det siste året.

TILGANG TIL UTDANNING: 26 % av barn i skolepliktig alder går på skole.

ANGREP PÅ SKOLER: Skoler er brukt til militære formål.

BARNEARBEID: Svært utbredt.

BARNEDØDELIGHET: 99 (pr 1000, 1-5 år)

3. JEMEN

ANTALL FLYKTNINGER:
Av en befolkning på 26,8 millioner er 2,5 millioner internt fordrevne og 277.000 flyktninger. Om lag halvparten er barn.

ANTALL DREPTE:
Over 7000 har blitt drept og mer enn 43.000 har blitt skadet siden mars 2015. 3200 barn er drept eller såret. (OCHA)

BARNESOLDATER:
FN melder at bruken av barnesoldater har femdoblet seg det siste året. Det er også en tendens til at de krigførende parter i økende grad tvangsrekrutterer barn. En av tre soldater i Jemen er barn i følge UNICEF.

TILGANG TIL UTDANNING:
70 % av barn i skolepliktig alder gikk på skole før krigen. Langt lavere etter at krigen startet.

ANGREP PÅ SKOLER:
Ti barn ble drept og 28 skadet i et luftangrep mot en skole nord i Jemen i august 2016.

BARENARBEID:
23 % av barn i alderen 5 til 14 år er i arbeid.

BARNEDØDELIGHET:
51 (pr 1000, 1-5 år)

4. AFGHANISTAN

ANTALL FLYKTNINGER:
1,2 millioner internt fordrevne, og 2,9 millioner flyktninger.

ANTALL DREPTE:
3.545 sivile mistet livet på grunn av vold og konflikt i 2015. Av disse var 733 barn.

BARNESOLDATER:
Opprørsgrupper bruker barnesoldater både i kamp og til selvmordsangrep.

TILGANG TIL UTDANNING:
57 % av barn i skolepliktig alder går på skole (46 % av jentene og 63 % av guttene).

ANGREP PÅ SKOLER:
132 skoler ble angrepet i 2015. 369 skoler måtte stenge, noe som førte til at 139.000 barn mistet muligheten til å gå på skole.

BARNEARBEID:
10 % av barn i alderen 5 til 14 år er i arbeid.

BARNEDØDELIGHET:
97 (pr 1000, 1-5 år)

5. SOMALIA

ANTALL FLYKTNINGER:
1,2 millioner er internt fordrevet, i 1,2 millioner flyktet fra landet.

ANTALL DREPTE:
Flere hundre tusen har mistet livet i Somalia siden begynnelsen på 90-tallet. I tillegg tok hungersnød livet av 258 000 mennesker i 2010 til 2012, blant disse var 133 000 barn under fem år. Et ukjent antall sivile drept i kamper som fortsatt pågår.

BARNESOLDATER:
Både opprørsgruppen Al-Shabaab og regjeringshæren benytter barnesoldater i stor utstrekning.

TILGANG TIL UTDANNING:
23 % av barn i skolepliktig alder går på skole.

ANGREP PÅ SKOLER:
I 2011 og 2012 ble det registrert 79 angrep på skoler som påvirket minst 5677 barn. Nyere tall er ikke tilgjengelig. Skoler brukes til militære formål.

BARNEARBEID:
49%

BARNEDØDELIGHET:
146 (pr 1000, 1-5 år)

6. DR KONGO

ANTALL FLYKTNINGER:
Om lag 1,5 millioner internt fordrevne og 618 000 flyktninger.

ANTALL DREPTE:
Over fem millioner ofre for krigen i Øst-Kongo siden 1997.

BARNESOLDATER:
FNs rapporterer om utstrakt bruk av barnesoldater blant opprørsgrupper.

TILGANG TIL UTDANNING:
75 % av barn i skolepliktig alder går på skole.

ANGREP PÅ SKOLER:
Over 500 angrep, ødeleggelser og plyndring av skoler i 2012. Nyere tall ikke tilgjengelig. Skoler brukes til militære formål.

BARNEARBEID:
15%

BARNEDØDELIGHET:
119 (pr 1000, 1-5 år)

7. IRAK

ANTALL FLYKTNINGER:
3,3 millioner internt fordrevne og 500.000 flyktninger.

ANTALL DREPTE:
Anslagsvis 150.000 er drept siden krigen startet i 2003.

BARNESOLDATER:
FN rapporterer om bruk av barnesoldater både fra IS og andre væpnede grupper.

TILGANG TIL UTDANNING:
90 % av barn i skolepliktig alder går på skole.

ANGREP PÅ SKOLER:
90 skoler ble angrepet i 2015.

BARNEARBEID:
5%

BARNEDØDELIGHET:
34 (pr 1000, 1-5 år).

8. NIGERIA

ANTALL FLYKTNINGER:
2,1 millioner internt fordrevne og 220.000 flyktninger. Over 1 million av de fordrevne er barn.

ANTALL DREPTE:
Nærmere 20.000 mennesker har blitt drept i konflikten mellom Boko Haram og regjeringen.

BARNESOLDATER:
Opprørsgruppen Boko Haram har bortført barn helt ned til tolvårsalderen, voldtatt barn og brukt barn som soldater.

TILGANG TIL UTDANNING:
59 % av barn i skolepliktig alder går på skole.

ANGREP PÅ SKOLER:
Mange skoler i Borno er stengt på grunn av konflikten nord i Nigeria. Skoler blir bombet, plyndret og satt i brann og skolebarn bortført. I april 2014 ble 129 skolejenter kidnappet fra en skole nord-øst i landet.

BARNEARBEID:
25%

BARNEDØDELIGHET:
117 (pr 1000, 1-5 år)

9. MALI

ANTALL FLYKTNINGER:
164.000 er på flukt innad i landet og 50.000 har flyktet til nabolandene.

ANTALL DREPTE:
Ukjent.

BARNESOLDATER:
Væpnede grupper rekrutterer barnesoldater

TILGANG TIL UTDANNING:
58 % av barn i skolepliktig alder går på skole.

ANGREP PÅ SKOLER:
Over 450 skoler er stengt i nordområdene.

BARNEARBEID:
21 % av barn i alderen 5 til 14 år er i arbeid.

BARNEDØDELIGHET:
123 (pr 1000, 1-5 år)

10. DEN SENTRALAFRIKANSKE REPUBLIKK (SAR)

ANTALL FLYKTNINGER:
Over 900.000 av en befolkning på 4,9 millioner (452.000 internt fordrevet og 482.000 flyktninger i nabolandene). Om lag halvparten av flyktningene er barn

ANTALL DREPTE:
Flere tusen ble drept i 2014, hvorav mange barn. Nye tall er usikre.

BARNESOLDATER:
Det er rapporteres fortsatt om tilfeller av bruk av barnesoldater.

TILGANG TIL UTDANNING:
73 % av barn i skolepliktig alder går på skole.

ANGREP PÅ SKOLER:
Skoler brukes til militære formål.

BARNEARBEID:
29 % av barn i alderen 5 til 14 år er i arbeid.

BARNEDØDELIGHET:
139 pr 1000 (1-5 år)

Generelle fakta om barn i konfliktområder

 
UTDANNING:

 • 28 millioner grunnskolebarn nektes skolegang pga krigshandlinger (UNESCO).
 • Utdanning i krigs og konfliktområder er ikke prioritert fra internasjonale donorer. Kun 1,4 % av den humanitære hjelpen går til utdanning.


BARNEDØDELIGHET:

 • Det er dobbelt så stor risiko for at barn i konfliktområder vil dø før fylte fem år, som i andre fattige land.


ANALFABETER:

 • Kun 79 % av barn og unge i konfliktrammede land kan lese, sammenlignet med 93 % i andre fattige land.


BARNESOLDATER:

 • Totalt antall barnesoldater er usikkert, men det er sannsynligvis nærmere 300.000. Mange utsettes for seksuelt misbruk.
 • Afrika har det høyeste antallet barnesoldater: CAR. Tsjad, DR Kongo, Somalia og Sør-Sudan og Sudan.
 • Asia: Myanmar har det høyeste antallet barnesoldater i Asia, men vi finner også barnesoldater i Afghanistan, Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Filippinene og Thailand, hvor det i hovedsak gjelder opprørsgrupper.
 • Midtøsten: Syria, Iran, Irak, Jemen og Palestina.


SEKSUALISERT VOLD:

 • I 1 av 3 voldtekter i DR Kongo er offeret barn (13 % under 10 år).


PÅ FLUKT:

 • Om lag 65 millioner mennesker er drevet på flukt av krig og konflikt. Halvparten av disse er under 18 år.
 • Kun 50 % av flyktningbarn går på skole.
 • Barn på flukt har fem ganger større risiko enn andre barn for ikke å få utdanning. (UNHCR).


DREPTE OG SKADDE:

 • Mer enn 2 millioner barn er blitt drept i væpnede konflikter bare i de siste 10 årene.
 • Mer enn 6 millioner barn er enten blitt lemlestet eller alvorlig skadet.
 • Én million barn er blitt foreldreløse 


MENNESKEHANDEL OG BARN I SEXINDUSTRIEN:

 • Hvert år blir over én million barn offer for menneskehandel. Mange kommer fra land i krig og konflikt (Unicef)

 

Om listen

Flyktninghjelpen har laget en liste over de ti krigs- og konfliktrammede landene vi mener det er verst for barn å vokse. Syria peker seg ut som det aller verste landet. Utover det er rekkefølgen i presentasjonen tilfeldig. Utvelgelsen er basert organisasjonens egne felterfaringer, ulike fagrapporter og fakta fra ulike kilder. Vi har lagt til grunn kriterier knyttet til: antallet barn på flukt, antallet drepte, bruk av barnesoldater, tilgang på utdanning og angrep på skoler, barnearbeid og barnedødelighet.

Kilder: Flyktningregnskapet 2016, Global Coalition to Protect Education from Attack: Education under Attack 2014, Children and armed conflict: Report to the Secretary-General, OCHA Situation Reports, UNHCR, Human Right Watch: Child Soldier World Wide og UNICEF.

Barn er krigens desiderte tapere

Over 30 millioner barn lever på flukt som følge av krig og konflikt. To tredeler er på flukt i sitt eget land. Ofte befinner de seg i områder hvor det er vanskelig for hjelpeorganisasjoner å komme til med nødhjelp, og både skole- og helsetilbudet er mange ganger helt fraværende. Et eksempel er Aleppo i Syria hvor sivile har befunnet seg i kryssild mellom regjeringshæren og opprørere, hvor barn ikke har kunnet bevege seg utendørs og hvor det knapt finnes helsetilbud hvis man blir skadet i krigen.

I mange land blir barn også tvunget til selv å delta i krigen. I Jemen anslår UNICEF at så mye som en tredel av alle soldater er barn. I Syria blir barn helt nede i syvårsalderen rekruttert som barnesoldater. Barn og andre sivile brukes også som levende skjold for de krigførende partene. Barn står i fare for å kidnappes av opprørsgrupper, noe som blant annet skjer i Sør-Sudan og i Nigeria, hvor barn benyttes som soldater og sexslaver.

Les også sak om hvilke farer barn på flukt utsettes for.

Les billedteksten USIKKERHET: Et liv på flukt er preget av usikkerhet og knapphet på mat, rent vann, helsehjelp og tilgang til skole. Denne familien hadde bodd måneder i telt i utkanten av flyktningleiren Domiz i Nord-Irak, mens de ventet på hjelp til å skaffe seg et bedre husly.

Nektes skolegang

Barn som vokser opp i krigsherjete land får ofte ingen eller svært lite skolegang. Mange må flykte til områder hvor det ikke finnes skoler eller skolen på hjemstedet kan ha blitt ødelagt av krigshandlinger eller tatt i bruk av stridende parter.

I andre tilfeller tør ikke foreldrene å sende barn på skole av frykt for angrep eller de tar barna ut av skole fordi de er helt avhengig av at barna arbeider for å få endene til å møtes. Også barn som har flyktet til et trygt naboland mister ofte muligheten til utdanning. I følge FNs høykommissær for flyktninger går kun halvparten av barna på skole.