Over 1,7 millioner mennesker flyktet fra hjemmene sine i 2017, som følge av væpnede kamper, ifølge FN. Noe som tilsvarer over 5.500 mennesker hver dag. Totalt er over 4,35 millioner mennesker på flukt i landet. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

Fem ting du bør vite om krisen i DR Kongo

Michelle Delaney|Publisert 20. feb. 2018
I Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) ble 5.500 mennesker fordrevet fra sine hjem hver dag i 2017. Her er fem ting du bør vite om krisen i DR Kongo:

#1. Topper listene

Ingen steder i verden måtte flere mennesker flykte i første halvdel av 2017 enn i DR Kongo, melder en ny rapport fra Internal Displacement Monitoring Centre, Flyktninghjelpens forskningssenter i Geneve. En økning av kampene som startet i 2016 tvang over 1,7 millioner mennesker til å flykte fra hjemmene sine i 2017 – mer enn 5.500 mennesker hver dag. I februar 2018 var antallet internt fordrevne steget til 4,35 millioner. Omfattende og brutal vold herjer landsbyer i østlige deler av landet. Angrep på skoler og barn som rekrutteres av væpnede grupper utgjør hverdagen til mange mennesker.

    

Provinsene Kivu, Kasai og Tanganyika øst i DR Kongo er hardest rammet av konflikten som herjer store deler av landet. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

     

#2. FNs alarmklokker ringer

FN erklærte i oktober 2017 at krisen i DR Kongo har nådd nivå tre, det høyeste krisenivået organisasjonen opererer med. Det betyr at hele det humanitære systemet trapper opp beredskapen og reagerer raskt og effektivt for å imøtekomme behov for nødhjelp. For øyeblikket er det kun tre andre nivå-tre-kriser i verden: Syria, Jemen og Irak.

Landet, som er like stort som to-tredjedeler av Vest-Europa, opplever flere forskjellige konflikter samtidig. Områdene som er rammet er provinsene Kasai, Tanganyika og Sør-Kivu.

     

Leiren for internt fordrevne mennesker Katanika ligger like utenfor byen Kalemie og huser nesten 9.500 familier (rundt 70.000 mennesker). De fleste flyktet voldelige kamper i Kalemie Territory. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

     

#3. Massiv matmangel

Mange familier som er tvunget på flukt er avhengig av å dyrke jorden sin for å kunne tjene penger. Når de er på flukt kan de verken så eller høste, og foreldre klarer ikke å brødfø barna sine. Én av ti personer i DR Kongo har ikke nok å spise, og seks millioner barn lider av kronisk underernæring.

    

 

Mennesker på flukt spiser i Katanika, en leir for internt fordrevne mennesker. Tusenvis av mennesker i DR Kongo har ikke nok å spise. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

      

#4. Hjelpeorganisasjoner må ta umulige valg

Til tross for at FN hadde slått alarm, fikk ikke hjelpeorganisasjonene inn mer enn 52 prosent av de 812 millioner dollar de trengte for å hjelpe de 13 millioner menneskene som er rammet av krisen. I 2018 har FN bedt om 1,68 milliarder dollar til humanitær innsats i landet.

    

Ingen steder i verden måtte flere mennesker flykte i første halvdel av 2017 enn i DR Kongo, melder en ny rapport fra Internal Displacement Monitoring Centre, Flyktninghjelpens forskningssenter i Geneve. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

     

#5. Politisk usikkerhet

Landet er rammet av en voksende politisk og økonomisk usikkerhet.  Forsøket på å organisere valg ved utgangen av 2017 strandet, og den politiske ustabiliteten vil trolig forverres det kommende året, ifølge analytikerne ACAPS.

Liten støtte, politisk usikkerhet og massiv matmangel vil sørge for at DR Kongo også kommer til å være en megakrise i 2018.

 

Kyungu Mado Ngoyi (19) er fra landsbyen Kimbje i Tanganyika-provinsen i østlige DR Kongo. Hun er en av de mange som har flyktet fra hjemmene sine. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen