Les billedteksten Viser hvem hun er: – Med ID-kortet kan jeg vise hvem jeg er, sier Zin Hnin Phyu (14). Den 24. mars 2017 delte Flyktninghjelpen og lokale myndigheter ut ID-kort til henne og 89 andre barn på øya Ma San Par sørøst i Myanmar. Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

En halv million identiteter

Thale Solnørdal Jenssen|Publisert 08. jun 2017
– Med ID-kortet kan jeg vise hvem jeg er, sier Zin Hnin Phyu fra Myanmar.

Den fjorten år gamle skolejenta bor på Ma San Par, en øy i øygruppa Mergui utenfor Myanmars sørøstlige kyst. Med hurtigbåt tar turen fra fastlandet 45 minutter, mens øyboernes langsomme båter bruker flere timer. De lever isolerte liv, langt fra fastlandsgoder som helsehjelp og utdanning.

500.000 kort

Siden 2012 har Flyktninghjelpen og lokale myndigheter jobbet sammen for å dele ut ID-kort til innbyggerne i den sørøstlige regionen i Myanmar. Organisasjonen gir også juridisk rådgivning og informerer om viktigheten av å eie identitetspapirer.

Fem år senere, i juni 2017, har Flyktninghjelpen og lokalemyndigheter delt ut 500.000 ID-kort.

– 11 millioner mennesker i Myanmar har ikke et gyldig ID-kort, forteller Flyktninghjelpens juridiske rådgiver José Arraiza.

Uten det offisielle ID-kortet har man ikke tilgang til helsetjenester, man kan ikke åpne en bankkonto, ta høyere utdanning eller reise noe sted. Dessuten risikerer man å bli arrestert når som helst.

– Vi gir simpelthen folk retten til å ha rettigheter, sier Arraiza.

Liker skolen best

Femteklassingen Zin Hnin Phyu snakker fort og forklarer at hun egentlig skulle ha gått i sjette klasse nå, hadde det ikke vært for at foreldrene hennes ikke hadde råd til å sende henne på skolen i fjor.

– Jeg gjorde ingenting hele året, sier Zin Hnin Phyu, som kjedet seg da vennene hennes gikk til timene.

Hun har lyst til å bli lege og er fullt klar over at hun må ha et ID-kort for å kunne gå på universitetet.

– Jeg er veldig glad for å ha fått kortet. Jeg skal gi det til mamma, hun kommer til å ta godt vare på det for meg.

    

Les billedteksten Internt fordrevet: – Med ID-kortet kan jeg bevise at jeg er en borger av Myanmar, sier Roi Taung (12). Hun flyktet da kampene kom til landsbyen hennes og kan ikke reise tilbake. Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

      

Uten kort, ingen rettigheter

I Myanmar lever deler av befolkningen i områder som har vært eller er rammet av konflikt og isolasjon, mange har blitt drevet på flukt og lever uten beskyttelse. Noen har bodd i områder som er kontrollert av væpnede grupper, og hvor myndighetene ikke har tilgang. Mange har ikke identitetspapirer. I den nordøstlige delstaten Kachin har kamper mellom regjeringshæren og væpnede grupper drevet tusener på flukt de siste årene.

Jeg spiste middag med familien da jeg hørte skudd. Jeg ble redd, og klarte ikke røre meg. Foreldrene mine pakket raskt sammen noen ting, og så flyktet vi.
Roi Taung (12), internt fordrevet i Myanmar

Roi Taung (12) måtte flykte da kampene kom til landsbyen hennes.

– Jeg spiste middag med familien da jeg hørte skudd, forteller hun. – Jeg ble redd, og klarte ikke røre meg. Foreldrene mine pakket raskt sammen noen ting, og så flyktet vi.

Borger av Myanmar

Roi Taung bor i en flyktningleir for internt fordrevne i Bhamo, en by som ligger sør i Kachin. Hun har ikke ID-kort, og det bekymrer henne.

– Jeg må tilbake til landsbyen for å få ID-kort, men det er fortsatt kamper der, så jeg kan ikke dra tilbake. Huset vårt brant ned.

Hun ønsker at hun en dag får et ID-kort, slik at hun senere kan få muligheten til å gå på universitetet. 

– Med ID-kortet kan jeg bevise at jeg er statsborger i dette landet, sier hun.

Gjennom arbeidet med å fremskaffe og dele ut ID-kort sikrer Flyktninghjelpen folks rettigheter knyttet til identitet og statsborgerskap i Myanmar, i tillegg til å bedre rettighetene til internt fordrevne og andre grupper som rammes av voldelig konflikt og isolasjon. Flyktninghjelpen jobber for at alle innbyggerne skal sikres retten til utdanning, arbeid, eiendom og bevegelsesfrihet.

     

Myanmar

Etter femti år med militærstyre varslet landets første sivile valg i 2015 om en ny epoke med demokrati og reformer. Den nye regjeringen står likevel overfor mange av de samme problemene som tidligere, med manglende rettsikkerhet og demokratisk tradisjon.

Kjent under navnet "verdens lengste borgerkrig" har Myanmar vært herjet av interne konflikter ledet an av etniske gruppers kamp for rettigheter og større grad av autonomi siden landet ble uavhengig i 1948. Hundretusener har blitt drevet på flukt i konfliktene, og mange har måttet flykte flere ganger.

Siden 2011 har regjeringen signert våpenhvileavtaler med de fleste væpnede gruppene i landet, og i oktober 2015 forhandlet regjeringen fram en nasjonal våpenhvileavtale med åtte av de største væpnede gruppene. Noen grupper nekter fremdeles å signere og fortsetter forhandlingene med myndighetene.

I tillegg til politiske, etniske og voldelige konflikter, driver også naturkatastrofer og klimaendringer mennesker på flukt i Myanmar.

Les billedteksten Flyktninghjelpens Maung Maung Oo tar et bilde av Zin Hnin Phyu til ID-kortet hennes. I juni 2017 har Flyktninghjelpen og lokale myndigheter delt ut til sammen 500.000 ID-kort til befolkningen sørøst i Myanmar. Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen
Flyktninghjelpen i Myanmar

Flyktninghjelpen bistår mennesker på flukt og mennesker som er rammet av konflikt. Vi bygger skoler og brønner, informerer om og deler ut identitetspapirer, gir utdanning til ungdom og drifter leirer for internt fordrevne. Vi har jobbet i landet siden 2008, og alle aktivitetene våre styres fra syv kontorer i den sørøstlige regionen og i de nordlige delstatene Kachin og Rakhine.

Sørøst i Myanmar jobber Flyktninghjelpen i samarbeid med lokale myndigheter for å informere om og dele ut identitetspapirer til dem som ikke har det. Med ID-kortet får befolkningen tilgang til høyere utdanning og offentlige tjenester, som helsehjelp og muligheten til å åpne en bankkonto. Mennesker som reiser i Myanmar uten ID-kort, risikerer å bli arrestert eller trakassert.

Les mer om arbeidet vårt i Myanmar her.

Les billedteksten Fingeravtrykk: Flyktninghjelpens assistent Maung Maung Oo deler ut ID-kort. Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen