Les billedteksten 10 år gamle Naji mistet faren sin i et bombeangrep på nabolaget deres i Hajjah i 2015. Foto: Karl Schembri/Flyktninghjelpen

Jemen: Antallet drepte sivile doblet siden våpenhvilen

Publisert 25. mar 2019|Endret 24. mar 2019
Fire år siden krigen i Jemen brøt ut fortsetter sivile å bli drept og skadet på tross av våpenhvilen som ble inngått før nyttår.

Bare i byene Hajjah og Taiz er antallet drepte sivile mer enn doblet siden våpenhvilen for den viktige havnebyen Hodeidah ble inngått i Stockholm før nyttår, viser Flyktninghjelpens analyse av tall på sivile angrep de siste tre månedene.

– Verdens øyne har hvilt på Hodeidah siden våpenhvilen ble inngått, men i andre deler av landet er det rene blodbadet. Krigen fortsetter å eskalere i Jemen med dødelig følge for sivile jemenitter, sier Mohamed Abdi, Flyktninghjelpens landdirektør i Jemen.

På landsbasis er 788 mennesker drept siden 18. desember i fjor da våpenhvileavtalen ble inngått. Av disse ble 318 mennesker drept av bomber. I den samme tidsperioden ble totalt 1631 hjem, 385 gårder, 47 lokale bedrifter og 13 skoler i Jemen angrepet. Disse angrepene gjør en allerede alvorlig humanitær situasjon verre og bidrar til sult og presser barn ut av skolen.

– Reduksjonen av vold i Hodeidah jevnes ut av at volden har økt i andre deler av landet, sier Abdi.

– Det har vært færre luftangrep over Hodeidah og våpenhvilen har gjort det mulig å gjenoppta noe av dagliglivet der, og enkelte butikker og bedrifter er gjenåpnet. Samtidig er kampene i andre deler av landet intensivert med forferdelige konsekvenser for kvinner, menn og barn, legger Abdi til.

Tall hentet fra Civilian Impact Monitoring Project (CIMP) viser at det i 2018 og årene før var luftangrep som førte til mest sivil skade, men at disse angrepene er halvert de siste tre månedene. Derimot har antall ofre for landminer, snikskyttere og improviserte eksplosiver økt.

– Fire år inn i denne krigen, må vi fortsatt be stridene parter om å stoppe angrep på sivilbefolkningen. Partene i denne brutale konflikten må nå sikre våpenhvilen og Stockholm-avtalen. De må også sammen med FNs sikkerhetsråd og medlemsstatene sørge for at alle Jemens havner gjenåpnes, at offentlige tjenester gjenopprettes og at landets økonomi stabiliseres. Vi er nødt til å stanse denne menneskeskapte humanitære katastrofen, sier Abdi.

Fakta:
 • Sivile ofre i både Hajjah (164) og Taiz (184) har mer enn doblet seg siden våpenhvilen tredde i kraft (CIMP), sammenlignet med gjennomsnittet før våpenhvilen.
 • Siden våpenhvilen er tallet på ofre i Hodeidah redusert til under halvparten av det ukentlige gjennomsnittet før avtalen ble inngått. Fra 526 mennesker drept og et ukentlig gjennomsnitt på 44 drepte 12 uker før våpenhvilen til 267 drepte med et ukentlig gjennomsnitt på 21 (CIMP).
 • Anslagsvis 788 drepte sivile har blitt rapportert nasjonalt siden 18. desember 2018 da våpenhvilen ble inngått, ifølge CIMP.
 • Nasjonalt har 1631 hus, 385 gårder, 47 lokale bedrifter og 13 skoler blitt angrepet de siste tre månedene, ifølge CIMP.
 • Sivile ofre drept i luftangrep er halvert de siste tre månedene, men antallet drept av improviserte eksplosiver (105), landminer (78), and snikskyttere (32) øker, ifølge CIMP.
 • 318 mennesker har blitt drept av bomber de siste tre månedene. Bombing er hovedårsaken til sivile dødsfall, ifølge CIMP.
 • Rundt 80 prosent av Jemens befolkning – 24 millioner mennesker – trenger humanitær hjelp.
 • Over 20 millioner mennesker har ikke trygg tilgang på nok mat, og 10 millioner av dem star i fare for å sulte. 238.000 mennesker lever under katastrofale nivåer av sult.
 • 3,3 millioner jemenitter lever på flukt i eget land. Dette inkluderer 685.000 mennesker som har flyktet fra kampene Hodeidah og på vestkysten.
 • Ifølge konservative målinger gjort av FN er 17.700 sivile drept på grunn av kamper.
 • Rundt 2.310 mennesker har dødd av kolera (WHO) og 85.000 barn under 5 år har sultet i hjel, ifølge Redd Barna.
Til redaksjonen:
 • Flyktninghjelpen har talspersoner tilgjengelige for intervjuer på norsk i Norge og på engelsk i Jemen.
 • Nye historier fra Jemen i Bilder og video kan lastes ned til fri bruk.