En syrisk familie flykter fra en by i Idlib-provinsen. Foto: Ibrahim YASOUF / AFP / NTB Scanpix

Mer enn 900.000 drevet på flukt

Roald Høvring|Publisert 25. feb 2020
Befolkningen nordvest i Syria opplever nå en av de mest alvorlige krisene siden krigen startet for snart ni år siden. Siden 1. desember i fjor er om lag 900.000 mennesker drevet på flukt, ifølge FN

– Kampene nordvest i Syria har ført til at flere mennesker enn noen gang tidligere i løpet av den snart ni år lange krigen er drevet på flukt. Mer enn 900.000 internt fordrevne befinner seg i en svært usikker situasjon, når de nå flykter til områder som allerede er overbelastede etter gjentatte bølger av fordrivelse, sier Angelita Caredda, som leder Flyktninghjelpens nødhjelpsrespons for Syria.

Dramatisk opptrapping i Idlib

De fleste har flyktet til de nordvestlige delene av Idlib-provinsen, et område som allerede huser flere hundretusen internt fordrevne. Hele befolkningen i Idlib-området, som var anslått til tre millioner mennesker før den siste voldsbølgen, er i økende grad konsentrert i et lite område langs grensen mellom Tyrkia og Syria, uten noen andre steder å søke beskyttelse.

–Den eneste måten å virkelig beskytte de tre millioner kvinner, barn og menn som nå blir fanget i kryssilden, er å stanse voldsspiralen. Den siste bølgen av massefordrivelse har skapt ytterligere utfordringer for hjelpeorganisasjonene, særlig fordi hundrevis av hjelpearbeidere selv har blitt drevet på flukt, sier Caredda.

En syrisk kvinne fra byen Sarmin, omtrent åtte kilometer sørøst for byen Idlib, leter i ruinene etter eiendeler. Foto: Omar HAJ KADOUR / AFP / NTB Scanpix

Alarmerende situasjon

Hjelpeorganisasjonene gjør alt det kan, men er overveldet av det enorme hjelpebehovet. Skal de nå frem med økt hjelp, redde flere liv og lindre folks lidelser, må volden opphøre og de må få mer penger.

Hjelpeorganisasjonene tilpasser seg nok en gang de skiftende forholdene på bakken for å kunne fortsette å nå fram til de mest utsatte, De forsøker å nå direkte ut til den syriske befolkningen uten å benytte mellomledd. Humanitære organisasjoner vil bli værende og gi nødhjelp så lenge forholdene tillater det, men det blir stadig farligere å fortsette arbeidet. I dag regnes ingen steder i Idlib som trygge.

En syrisk gutt går mellom teltene i en leir for internt fordrevne nær den tyrkiske grensen. Foto: AFP / NTB Scanpix

Kritisk situasjon

Det store antallet nye mennesker på flukt de siste to månedene, har skapt enorme hjelpebehov. Tak over hodet, nødhjelpsartikler, mat og beskyttelse er fortsatt de viktigste behovene.

Ni av ti av de som nylig har blitt drevet på flukt, sier at tak over hodet er deres største behov.

– Flyktninger i nordvest i Syria sliter med å finne husly. Familier i Idlib blir avvist i overfylte leirer og har stort behov for tak over hodet, madrasser, tepper og mat. Dette tvinger titusenvis til å sove under åpen himmel og i uferdige bygninger. Nå er det vinter og minusgrader, sier Caredda.

Om lag 60 prosent av de 900.000 som nylig er fordrevet nordvest i Syria er barn. Flere barn skal ha dødd på grunn av sterk kulde den siste tiden.

Bevilg mer penger

Til nå er kun en tredel kommet inn av pengene som trengs for å kunne gi humanitær hjelp til de 900.000 som er fordrevet etter 1 desember i fjor.  

Samtidig trengs det fortsatt mer penger for å dekke de humanitære behovene i resten av Syria: Om lag to tredeler av de som har behov for humanitær hjelp i Syria, befinner seg nå i områder under regjeringskontroll. Flyktninghjelpen oppfordrer giverland til ikke å svikte dem, og også øke finansieringen til hjelpearbeidet for sivilbefolkningen i disse områdene.

Mennesker som er rammet av krig og flukt har samme rett til hjelp, uavhengig av hvem som har kontroll over territoriet. Det har ikke noe å si om regjeringen eller en væpnet gruppe kontrollerer området, og det skal ikke ha noen betydning for giverne. Samtidig ber vi den syriske regjeringen om å fjerne restriksjoner på bistand, spesielt i form av byråkratiske hindringer og store forsinkelser i godkjenningen av hjelpesendinger.

Vertsland og retur

Flyktninghjelpen ber også om at giverne fortsetter å støtte de 5,7 millioner syriske flyktningene som fortsatt befinner seg i Syrias naboland. Mens flertallet av disse flyktningene forteller oss at de ønsker å reise tilbake til hjemlandet, er de fortsatt redde for å gjøre det på grunn av kamphandlinger, mangel på viktige tjenester og frykt for represalier. Jordan, Libanon og Tyrkia må sikre at disse menneskene kan fortsette å leve i trygghet og verdighet, og det internasjonale samfunnet må støtte dem, slik at vertslandene er i stand til å innfri dette.

Flyktninghjelpen i Syria

Flyktninghjelpen er én av få organisasjoner som opererer i hele Syria. På grunn av den intense konflikten, jobber vi for å gi nødhjelp og langsiktig bistand til mennesker i nød. Flyktninghjelpen hjalp mer enn 400.000 mennesker i nød i Syria i 2019.

Flyktninghjelpen bistår også syriske flyktninger i nabolandene, inkludert Irak, Libanon og Jordan.

Les mer om vårt arbeid i Syria

Kjøp gaver med mening