Moria camp, Lesvos. December 2018. Photo: NORCAP/Jørn Casper Øwre

Uttalelse om relokalisering av flyktninger fra Hellas

Publisert 04. mar 2021
Uttalelse fra Benedicte Giæver, sjef for NORCAP, Flyktninghjelpens beredskapsstyrke:

– Når Europa ikke evner å finne bedre felles løsninger og byrdefordeling, mener vi at Norge som en viktig humanitær aktør bør ta på seg en lederrolle og ta imot flere. Norge har kapasitet og mulighet til å ta imot flere flyktninger enn 50, noe et bredt engasjementet i denne saken fra folk og kommuner har vist.

– Det har hastet i mange år å få en løsning på den humanitære situasjonen i Hellas. Flyktningene lever under svært vanskelige forhold, de mangler tilstrekkelige helsetjenester, akseptable sanitærforhold og ordentlig husly. Mange sliter med traumer. Covid-19 pandemien har forsterket behovet for hjelp og støtte til både flyktningene og myndighetene i Hellas, og vi håper Norge nå vil ta ansvar sammen andre europeiske land for å sikre en bedre framtid for menneskene som bor i disse leirene.

OM NORCAP: Flyktninghjelpens beredskapsstyrke NORCAP har for tiden 16 eksperter i Hellas som jobber med å styrke greske myndigheters arbeid, spesielt opp mot beskyttelse av barn og mennesker som er blitt utsatt for seksualisert vold og menneskehandel.