Ødelagt moske i byen Mosul. Bilde: Ahmed Kaka/NRC

Irak: Fem år etter gjenerobringen av Mosul står byens ungdom uten framtidsmuligheter

Publisert 06. jul. 2022
Etter år med krig, usikkerhet og IS-styre, går unge innbyggere i Iraks nest største by en usikker framtid i møte med stor mangel på utdannelses- og jobbmuligheter.

10. juli markerer fem år siden irakiske styrker gjenerobret byen Mosul fra Den islamske staten (IS). Intervjuer med ungdom, lærere og foreldre i Mosul utført av Flyktninghjelpen viser at store ødeleggelser av skolebygg, overbefolkning, fattigdom og psykiske helseproblemer har ført til at mange unge har mistet flere år med skolegang.  

Hver tredje skole i byen må restaureres eller kan ikke brukes i det hele tatt, ifølge offentlig informasjon. Over halvparten av studentene i Mosul tilhører skoler som er ødelagt av tidligere krigshandlinger.   

– Fem år etter at Mosul ble gjenerobret lider innbyggerne fremdeles av de mange tragediene de har gjennomlevd. Unge irakere er glade i byen sin og forteller oss at de ønsker å bidra aktivt for å sikre en bedre framtid. Uten tilgang til ordentlig utdannelse og arbeidsmuligheter kommer ikke den engasjerte ungdommen til å klare og endre på den nåværende situasjonen, sier Flyktninghjelpens landdirektør i Irak, James Munn.   

Overbefolkning og mangel på lærere er noen av hovedårsakene til de manglende utdannelsesmulighetene. I de midlertidige skolebyggene, såkalte brakkeskoler, er det i gjennomsnitt én lærer fordelt på 51 elever. I noen tilfeller er opptil 80 ungdommer samlet i et klasserom på kun 15 kvadratmeter. Ofte må større grupper av elever dele på den samme boken da mange irakere ikke har råd til å kjøpe nødvendig skolemateriale.  

Fattigdom har også ført til stadig høyere frafallstall i skolen. I en av skolene hvor Flyktninghjelpen arbeider har frafallet nådd 20 prosent. I tillegg er det kun 22 prosent av elevene som består eksamen, viser offentlig statistikk samlet fra ti skoler. I en av skolene i Mosul var det kun 3,3 prosent av elevene som klarte å bestå slutteksamen.    

– Ungdommen her har ingenting å gjøre. De holder seg hjemme dagen lang. Mange av vennene mine holder seg inne, de klarer ikke å tenke forbi dagen i dag, sier 23 år gamle Laith om konsekvensene av årevis med krig og usikkerhet for hans generasjon.  

Fremdeles lever 100.000 mennesker fra Mosul på flukt. Mens gjenoppbyggingsarbeidet har startet i enkelte deler av byen, er fremdeles offentlige veier, skoler og sykehus etterlatt med store ødelegger.  

På spørsmål om hva som må skje i de neste årene for å bedre situasjonen i Mosul, svarte de fleste at de trenger flere arbeidsmuligheter for ungdommer. I tillegg er det stort behov for direkte pengehjelp til fattige familier. Utdannelse forblir også en av hovedprioriteringene, og foreldre og lærere i Mosul har etterspurt mer opplæring og utdannelse av lærere.