Foto: Ahmed Kaka/Flyktninghjelpen, oktober 2022

Ekstrem tørke ødelegger avlinger over hele Irak

Publisert 24. okt. 2022
For andre året på rad opplever jordbrukssamfunn i Irak at hvete-, grønnsaks- og fruktavlingene deres er redusert på grunn av ekstrem tørke. Husholdninger over hele landet blir stadig mer sårbare for synkende inntekter og utfordringer med tilgang på tilstrekkelig mat, viser en undersøkelse av Flyktninghjelpen i forkant av FNs klimakonferanse (COP 27) i Egypt neste måned.

Flyktninghjelpen har undersøkt 1.341 husholdninger i fem provinser i Irak. En fjerdedel av de spurte oppga at 90 prosent av deres hveteavling har sviktet så langt i år som resultat av vannmangel. Ytterligere 25 prosent oppga at de ikke hadde opptjent noe overskudd på hveteavlingen. Den manglende innhøstingen har gjort en fjerdedel av husholdningene avhengig av mathjelp for å klare seg.

– Vi ser stadig konsekvensene av landets klima- og vannkrise. Irakerne er vitne til at deres fruktbare jord og avlinger forsvinner år etter år. Jorda som har matet en hel nasjon tidligere, tørker nå raskt ut, sier James Munn, Flyktninghjelpens landdirektør i Irak.

Rekordlav nedbør og stigende temperaturer som følge av klimaendringer har forverret tørkekrisen. I tillegg bidrar redusert elvestrøm fra landets naboland, samt mangel på investeringer og vannforvaltning nasjonalt, til dårligere vannkvalitet og mindre vann for irakerne.

Mange lokalsamfunn som lenge har vært avhengig av jordbruk som sin viktigste inntektskilde er nå truet. Dersom den ekstreme tørken fortsetter å skade avlinger, vil stadig flere familier bli tvunget fra landområdene sine til urbane områder i desperat søken etter alternative inntektskilder.

Flyktninghjelpen har intervjuet personer som fortalte at de selv eller deres slektninger allerede har forlatt sine landområder som følge av situasjonen. Mer enn en tredjedel av de spurte - 38 prosent - oppga en økning i sosiale spenninger på grunn av konkurranse om ressurser og jobber.

– Jeg pleide å tjene 73.000 kroner hver sesong. I år får jeg nok ikke 15.000 engang fordi jeg bare har fått dyrket halvparten av jorda med halvparten av avlingen jeg har pleid å få, forteller bonden Tayseer (42). Han vurderer å forlate landområdet sitt i Hawija i Nord-Irak fordi han forventer et kraftig inntektstap:

– Hvis tørken fortsetter må jeg finne en annen jobb. Jeg må forlate jorda. Hvis jeg ikke kan dyrke den, hvem skal da gjøre det? 10 familier her har allerede forlatt landområdet sitt fordi de ikke kunne grave nye brønner eller få tilgang til strøm, legger Tayseer til.

Flyktninghjelpen oppfordrer verdenssamfunnet til å gi økt klimafinansiering til Irak. I tillegg må den diplomatiske innsatsen oppskaleres for å sikre rettferdige regionale vannstrømmer til elvene Eufrat og Tigris. Den irakiske regjeringen bør også investere mer i vannforvaltning og utvikling av infrastruktur for å forbedre vannmengden og vannkvaliteten for jordbrukssamfunn.

– Vi må erkjenne at liv og levebrød blir ødelagt hver eneste dag som følge av klima- og vannkrisen i Irak. Krisen krever økt nasjonal og internasjonal innsats for å finne langvarige løsninger, sier Munn.