Fadhl Bakar, 13 years, is carrying firewood back to his tent. He dropped out of school when the battle erupted in his village in 2016. He fled to another village. He now spends most of his time supporting his family by doing daily work. 

Photo: Mahmoud Al-Filastini/ Norwegian Refugee Council

Syv år med krig i Jemen: det internasjonale samfunnets troverdighet står på spill

Publisert 23. mar. 2022
Uttalelse fra Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland:

– Mens de krigførende partene i konflikten i Jemen har angrepet og ødelagt sivile liv uten å bli stilt til ansvar, har verdenssamfunnet stått på sidelinjen og sett på i syv år. Sentrale land har i tillegg bidratt til å kaste mer ved på bålet i form av våpeneksport og militær støtte.

– Angrep på sivile har nesten doblet seg siden FNs overvåking av sivile tap opphørte i oktober i fjor. Én sivil person ble drept eller skadet hver time i januar – dette er det høyeste antallet sivile tap på flere år.  

– Vi står nå ovenfor et nytt år med millioner av barn som ikke får sove på natten på grunn av ekstrem sult og fattigdom. Verdenssamfunnet må sørge for å få på plass en ny overvåkningssmekanisme og bistå med ytterligere pengestøtte til den humanitære responsen.

– Sivile jemenitter fortsetter å lide under stadige angrep og drepende likegyldighet fra omverdenen. Når vi nå går inn i det åttende året med brutal krigføring, må verdenssamfunnet øke presset på partene for å finne en umiddelbar løsning og stanse galskapen. Det internasjonale samfunnets troverdighet står på spill.