Les billedteksten Ved hjelp av donasjoner og partnere kan Flyktninghjelpen dele ut nødhjelpsartikler til fordrevne mennesker i Anbar, Irak. Bilde: Flyktninghjelpen/Irak

Partnere og institusjonelle givere

Som en ideell organisasjon baserer vi oss utelukkende på økonomisk støtte fra partnere og givere.

I Flyktninghjelpen er vi svært takknemlige for den store støtten vi får fra våre institusjonelle givere, private stiftelser og andre partnere.

 
Våre største donorer
 

Utenriksdepartementet (UD)

Europakommisjonens generaldirektorat for humanitær bistand og sivil beredskap (ECHO) 

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 

Storbritannias department for internasjonal utvikling (DFID)

 

Prosentvis fordeling mellom Flyktninghjelpens donorer i 2016:

 

NRC donor base


Andre donorer: