Les billedteksten Afghanske flyktninger vender tilbake. Her på vei til Zaranj, provinshovedstaden i Nimroz, på grensen mot Pakistan. Photo: NRC / Jim Huylebroek

50 fordrives hver time

Roald Høvring|Publisert 01. feb 2018
Krigshandlinger og terror fortsetter å drive milloner på flukt i Afghanistan. Hver dag drives 1.200 nye på flukt. Det tilsvarer 50 hver time. De siste to årene er én million mennesker fordrevet fra hjemmene sine.

Flyktninghjelpen har arbeidet i Afghanistan siden 2003 og vi har i dag 1.400 hjelpearbeidere i 16 av landets provinser. Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen slår nå alarm:

– Svært få i Norge kjenner situasjonen så godt som oss, og vår beskjed er klar: den humanitære innsatsen må økes og vi må stanse tvangsreturen av afghanske asylsøkere.

Fra vondt til verre

I rapporten fra Flyktninghjelpen forteller 2.500 fordrevne familier om en dramatisk forverring etter at vestlige land i 2013 og 2014 erklærte jobben for gjort, trakk ut sine sikkerhetsstyrker og trappet ned hjelpearbeidet.  

–Siden den gang har det vært en tredobling i antallet afghanere som må flykte for sine liv inne i Afghanistan, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

Afghanistan er i dag et av verdens farligste land å oppholde seg i, både for sivile og hjelpearbeidere. Hver dag blir 10 sivile drept av krigshandlinger og terror. I fjor ble totalt 17 hjelpearbeidere drept og 32 skadet i voldelige angrep. Dette rammer også hjelpearbeidet, noe som fører til at færre får hjelp.

Ender opp som flyktninger i eget land

I tillegg sliter Afghanistan med å ta seg av flyktninger som vender tilbake til det krigsherjede landet. De fem siste årene har Afghanistan hvert år tatt imot 300.000 afghanske flyktninger fra nabolandene som føler seg tvunget til å reise hjem. Dette tilsvarer en befolkning større enn Bergen by.

Manglende sikkerhet og humanitær hjelp fører til at de fleste ender opp som flyktninger i eget land. Syv av ti flyktninger som returneres til Afghanistan, tvinges ut i ny flukttilværelse i eget land på grunn av konflikt og vold. Mange forteller at de har blitt tvunget på flukt opptil tre ganger etter at de vendte hjem til Afghanistan.

Bunnløs fattigdom og barnearbeid

Rapporten avdekker at tre av fire familier som tvinges til å returnere hjem, ikke mottar noen form for bistand. Halvparten har en usikker matsituasjon og må kutte måltider og redusere matinntaket. Fanget i en endeløs syklus av fattigdom, forteller åtte av ti familier i undersøkelsen at de sitter igjen med stor gjeld. Omlag 2 av 10 familier sier at de tvinges til å sende barna ut for å arbeide for å kunne klare seg.

Les historien om barnearbeideren Khudai her.

Ikke tid for retur

I fjor ble Afghanistan omklassifisert fra "post-konflikt" til "aktiv konflikt" av FN. Likevel har antallet afghanske flyktninger som får innvilget opphold gått kraftig ned både i europeiske land og nabolandene til Afghanistan de siste to årene.

Den forverrede sikkerhetssituasjonen har også gjort hjelpearbeidet vanskeligere. Jan Egeland har et budskap til dem som er opptatt av å hjelpe i nærområdene:

–I Afghanistan er det livsfarlig nå. Vi trenger ytterligere  ressurser til sikkerhetsarbeid, lokale meglere og nettverksbygging som kan gjøre jobben vår sikrere. Dette er ikke tiden, og Afghanistan ikke stedet for retur av flyktninger! formaner han.

Egeland mener at hvis ikke vestlige land bidrar til økt hjelpeinnsats og holder igjen på returer, vil de hundrevis av milliarder som er brukt i Afghanistan konflikten gradvis være helt tapt.