Identitetsbevis

Identitetsbevis

Når mennesker ikke har papirer som viser hvem de er, mister de mange av sine rettigheter.

Når mennesker tvinges på flukt, får de ofte ikke med seg annet enn det de står og går i. Identitetspapirer blir ofte liggende igjen eller blir borte under flukten. Uten identitetspapirer mister de mange selvfølgelige rettigheter på stedene de flykter til. De kan nektes legehjelp, å føde på sykehus, skolegang eller å ta seg arbeid.

For 450 kroner kan familier på flukt skaffe seg papirene de trenger.