Identitetsbevis

Når mennesker ikke har papirer som viser hvem de er, mister de mange av sine rettigheter til hjelp.

For mennesker som tvinges på flukt, blir ofte identitetspapirer liggende igjen eller blir borte under flukten. Uten identitetspapirer mister de mange selvfølgelige rettigheter på stedene de flykter til. De kan nektes legehjelp, å føde på sykehus, skolegang eller å ta seg arbeid.

For 450 kroner kan familier på flukt skaffe seg papirene de trenger for å få hjelp.