Gaver med mening - traumehåndtering

Traumehåndtering

Krigen er ikke over selv om bombene slutter å falle. Din gave hjelper barn som har opplevd det utenkelige.

Mange barn på flukt har sett og hørt ting ingen skal være nødt til. Barna gjenopplever ofte forferdelige hendelser gjennom mareritt. Mangel på nattesøvn gjør det vanskelig å konsentrere seg på skolen, og minnene er vonde å leve med. Ved å gi en gave med mening bidrar du til at barn på flukt får den støtten de trenger for å mestre vanskelige tanker og følelser.

Flyktninghjelpen har utviklet programmet for Bedre læring (BLP). Dette er et skoleprogram som kombinerer psykisk støtte med pedagogiske metoder. Formålet er å lære barn på flukt å mestre vonde tanker og følelser. Vi driver programmet i flere land, og samarbeider med barnas lærere for å oppnå gode resultater. Undersøkelser viser at av barna som i snitt hadde fem mareritt i uken, har 70 prosent nå bare ett eller ingen mareritt. Din gave med mening hjelper oss å jobbe aktivt for at:

  • Barna lærer seg å roe ned når vanskelige tanker og følelser kommer.
  • Barna føler trygghet og får sosial støtte fra omgivelsene på skolen.
  • Barna får troen på egen mestringsevne.
  • Barna får håp for fremtiden.

Ved å gi en gave med mening til 500 kr bidrar du til at barn på flukt lærer å bearbeide vonde minner, slik at de kan gå en lysere fremtid i møte.

  
Gavepakkene er eksempler på Flyktninghjelpens arbeid. Midlene som kommer inn bruker vi der det til enhver tid er størst behov.