Geit

Ved å gi en geit i gave, gir du en familie en mulighet til å klare seg selv. Dette skaper trygghet og verdighet.

Mange familier mister livsgrunnlaget sitt når de blir tvunget til å flykte. Det kan være vanskelig å oppdrive både mat og å finne muligheter til en inntekt. Dette kan føre til at både voksne og barn går sultne, og at barn dropper ut av skolen for å lete etter arbeid. Ved å gi en geit i gave hjelper du mennesker på flukt slik at de kan klare seg selv.

Flyktninghjelpen jobber for å sørge for at familier på flukt får et verdig livsgrunnlag. Familier som eier en geit blir mer motstandsdyktige mot en rekke utfordringer. Geiter er hardføre dyr som gir familier både melk og kjøtt. Geiter kan også avles og selges, slik at familier kan skaffe seg inntekt og kjøpe det de trenger.

Ved å gi en gave med mening til 400 kroner kan du sørge for at en familie på flukt får en geit.