Gaver med mening: Geit

Geit

Familier på flukt mangler både mat og inntekt – gi en familie mulighet til å klare seg selv.

Geiter er hardføre dyr som gir familier både melk og kjøtt. Geiter kan også avles og selges slik at familier kan skaffe seg inntekt og kjøpe det de trenger. Flyktninghjelpen sørger for tilgang til mat og at familier på sikt kan klare seg selv.

En geit til en familie koster 400 kroner.