Rent vann

Ingen kan klare seg uten – bidra til å gi mennesker på flukt rent vann.

Mennesker kan ikke leve uten rent vann. Når mange må flykte samtidig, blir ofte etterspørselen for stor for de lokale vannsystemene. Det er kritisk å sikre rent vann så fort som mulig. Mangelen på drikkevann, vaskevann og toaletter kan bety spredning av sykdom – og i verste fall død. Din gave med mening kan hindre vannmangel og gjøre livet tryggere for folk som blir tvunget på flukt.

Flyktninghjelpen jobber for å sørge for at alle mennesker på flukt har tilgang på rent vann. Dette er en grunnleggende menneskerettighet, og det redder liv.

I 2021 hjalp vi mer enn 4,5 millioner mennesker gjennom vårt arbeid for rent vann. Et av de viktigste tiltakene vi gjør er å bygge og vedlikeholde brønner, slik at landsbyboere slipper å gå i flere timer på jakt etter vann. I tillegg gjør vi tiltak som å:

  • Ha nødlagre med drikkevann
  • Hjelpe familier med å holde drikkevannet trygt
  • Bygge toaletter på offentlige områder, skoler og i hjem
  • Dele ut viktige hygieneartikler
  • Håndtere og resirkulere søppel

Ved å gi en gave på 300 kroner kan du forhindre spredning av sykdommer og bidra til at mennesker på flukt får rent vann å drikke.