Rent vann

Rent vann er det viktigste for å overleve. Nå kan du hjelpe mennesker på flukt til å få tilgang til rent vann og gode sanitærforhold.


Mangelen på drikkevann, vaskevann og toaletter kan bety sykdom og død. Mulighet for å vaske seg kan være livsviktig for å hindre spredning av sykdom. En brønn kan forhindre at landsbyboere må gå i flere timer på jakt etter vann.

For 300 kroner kan du forhindre spredning av sykdommer og bidra til at mennesker på flukt får vann å drikke.