Rent vann

Ingen kan klare seg uten – bidra til å gi mennesker på flukt rent vann.


Mangelen på drikkevann, vaskevann og toaletter kan bety sykdom og død. Mulighet for å vaske seg kan være livsviktig for å hindre spredning av sykdom. En brønn kan forhindre at landsbyboere må gå i flere timer på jakt etter vann.

For 300 kroner kan du forhindre spredning av sykdommer og bidra til at mennesker på flukt får vann å drikke.

  
Gavepakkene er eksempler på Flyktninghjelpens arbeid. Midlene som kommer inn bruker vi der det til enhver tid er størst behov.

Se flere gaver med mening her