Barnepakke

Barn på flukt må også få muligheten til å være barn. Bidra til å gi dem tryggheten de fortjener.

Barn er uskyldige ofre for de voksnes kriger, og er ofte blant de mest utsatte og hardest rammede. I dag utgjør barn omtrent 41 prosent av menneskene på flukt. Mange har sett og hørt ting ingen skal være nødt til. Ved å gi en gave med mening hjelper du Flyktninghjelpen med å gjøre livet litt lettere for barn på flukt.

Flyktninghjelpen hjelper barn på flukt ved å dele ut pakker med livsnødvendig utstyr og klær. Sammen med våre samarbeidspartnere sørger vi også for at barna får tilgang på leker som maleutstyr og byggeklosser. Leker er viktige fordi de skaper normalitet og trygghet for barna, og bidrar til læring og sosialisering.

Vi støtter mødre som har måttet flykte med barna sine, slik at de kan ta godt vare på de minste. Flyktninghjelpen jobber også for å sikre at de eldre barna får skolegang og hjelp til å bearbeide vonde minner, slik at de kan begynne å skape seg en fremtid.

For 350 kroner kan du gi barn på flukt en bedre start på livet.