Beskyttelse til jenter

Jenter på flukt er en utsatt gruppe med behov for beskyttelse. Ingen skal måtte leve i frykt.

I dag er over 100 millioner mennesker på flukt. Omtrent halvparten av disse er jenter og kvinner. For jenter er det ekstra vanskelig å få tilgang på utdanning. Mange risikerer å bli utsatt for vold, menneskehandel og rekruttering til væpnede grupper. Når du gir en gave med mening hjelper du oss å skape trygghet for jenter.

Flyktninghjelpen har forpliktet seg til å ta hensyn til kvinners behov i vårt arbeid. Her er noen av tiltakene vi gjør for å beskytte jenter på flukt:

  • Vi sørger for at flere jenter på flukt får en skoleplass. Skolen skal fungere som en trygg arena, og gir kunnskap og ferdigheter for fremtiden.
  • Vi bygger sanitæranlegg tilpasset jenter. Dette gjør dem mindre utsatt for overgrep, skaper bedre helse og sørger for verdighet– Vi hjelper kvinner med å skaffe seg nødvendige dokumenter, slik at de får tilbake eiendommene sine når de kan vende hjem.

Ved å gi en gave med mening til 300 kroner bidrar du til at jenter på flukt får den beskyttelsen de trenger.