Beskyttelse til jenter og kvinner

Med din hjelp kan sårbare jenter og kvinner bli beskyttet mot vold og overgrep.


Jenter og kvinner er ofte ekstra sårbare i en fluktsituasjon. Flyktninghjelpen jobber på mange fronter for å beskytte jenter og kvinner mot vold og overgrep. Vi deler også ut hygieneartikler, gir unge mødre en utdanning, og ivaretar enkers rettigheter.

250 kroner vil hjelpe kvinner og jenter i en vanskelig situasjon.

  
Gavepakkene er eksempler på Flyktninghjelpens arbeid. Midlene som kommer inn bruker vi der det til enhver tid er størst behov.

Se flere gaver med mening her