Skolebøker

På skolen lærer barna å lese og skrive, og får hjelp til å bearbeide traumer. Slik kan du gi dem fremtidshåp.


Utdanning er noe av det viktigste for barn på flukt. På skolen får barna trygghet i hverdagen og hjelp til å bearbeide traumer. Når de kan skrive, lese og regne, kan de senere få seg en jobb. Med denne gaven hjelper du dem til å stå på egne ben i framtiden.

Et sett med skolebøker koster 250 kroner.