Skolebøker

Skolegang gir barn trygghet og håp for fremtiden. For barn på flukt er dette ekstra viktig.

Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet som mange barn på flukt blir frarøvet. Selv når det finnes skoler i nærheten er mange barn ute av skolen, fordi familiene ikke har råd til å betale for nødvendig utstyr som skolebøker. Mange risikerer å bli utsatt for vold, menneskehandel og rekruttering til væpnede grupper når de står utenfor skolen. Du kan gi en gave med mening som endrer et barns liv.

Flyktninghjelpen sørger for at barn på flukt får gratis skolebøker. Skolegangen gjør hverdagen deres mer stabil, og skaper trygghet. På skolen lærer barna å skrive, lese og regne, men også hvordan de kan bearbeide vonde tanker og opplevelser.

Gir du en gave med mening kan du bidra til at Flyktninghjelpen får gitt ut flere skolebøker. Sammen gir vi barn muligheten til å være barn, og en sjanse til å oppfylle drømmene sine.

Ved å gi en gave på 350 kroner kan du sponse et sett med skolebøker og bidra til å gjøre et barns drømmer til virkelighet.