Gründerpakke

Etter år på flukt trenger mange hjelp til å starte på nytt. En egen bedrift kan sikre familien et levebrød.

Flyktninghjelpen gir rådgiving, kurs, nettverksbygging og små investeringer, slik at mennesker på flukt kan forsørge seg selv og ikke være avhengig av hjelp fra andre for å klare seg. Mange av de vi hjelper er enslige mødre eller ungdom.

For 1.000 kroner kan du gi mennesker på flukt en ny start på livet.