Hvorfor bør du støtte flyktninger?

70,8 millioner grunner

"Problemet er for stort. Det er opp til politikerne å fikse dette. Pengene vi gir havner bare i lommene på korrupte ledere. Det er uansett ikke vårt problem." Hvis du selv har tenkt dette om humanitære spørsmål, så er du ikke alene!

Men på samme måte som samfunnet begynner å se betydningen av folkelig mobilisering for å løse klimautfordringene, så er det også håp for flyktninger over hele verden. Flyktninghjelpen ga hjelp og beskyttelse til 8,5 millioner på flukt i 2018. Med din støtte kan vi hjelpe enda flere mennesker i 2019 og i årene som kommer – redde liv og bidra til å skape en ny framtid.

Hva er problemet?

I dag er rekordhøye 70,8 millioner mennesker på flukt fra krig og forfølgelse. Ikke siden andre verdenskrig har flere personer hatt behov for vår hjelp. Bare i 2018 ble 10,8 millioner mennesker drevet på flukt i sitt eget land på grunn av krig og konflikt.

Disse problemene blir i økende grad forverret av ekstreme værforhold som tørke, flom og tropiske sykloner. Et eksempel er Somalia, hvor en kombinasjon av vold, usikkerhet og tørke har gjort at millioner har måttet forlate sine hjem, og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) forventer at 5,4 millioner vil mangle mat innen juli 2019.

Fordrivelse kan både være en kilde til ustabilitet og et symptom på ustabilitet. Når store grupper mennesker kommer til et nytt område, blir det ofte spenninger med befolkningen som allerede bor der, og som selv ofte kjemper for å overleve. Dette kan føre til ny konflikt og mer fordrivelse – og slik kan det fortsette. Kamerun, som selv er en av verdens verste krisesoner, huser i dag 400.000 flyktninger fra nabolandet Nigeria og Den sentralafrikanske republikk.

Menneskene bak tallene

Dette er store tall – tall så ufattelig store at de begynner å miste sin mening. Men bak statistikken skjuler det seg mennesker med sin egen unike historie.

Som Khitam, som flyktet fra Syria til Libanon med familien sin, og endte opp i brutale vinterstormer.

Eller Maksym, juss-studenten som fikk barndomshjemmet ødelagt av luftangrep i Øst-Ukraina.

Eller Malka, grunnskolelæreren fra Jemen som bragte elevene sine i sikkerhet gjennom kuleregnet.

Les billedteksten Khitam flyktet fra Syria til Libanon, hvor hun og familien ble rammet av kraftige vinterstormer. Maksyms families hjem ble ødelagt under luftangrep øst i Ukraina. Grunnskolelærer Malka hjalp elevene med å komme seg i sikkerhet under skuddvekslinger i Jemen. Foto: Flyktninghjelpen

Hvorfor skal vi bry oss?

Det kan være fristende å tenke at flukt er en uunngåelig del av en moderne verden. Et politisk problem som ikke kan løses. En utfordring så stor og kompleks at ingenting du eller jeg kan gjøre vil gjøre noen forskjell.

Da er det forståelig at mange er skeptiske til at hjelpeorganisasjoner kan skape reell og varig endring. Vi ser denne skepsisen hver dag på våre sider i sosiale medier. Men vi har et mer optimistisk syn på det.

"Ikke vårt land. Ikke vårt problem."

I en globalisert verden er store flyktningstrømmer alles problem, enten vi liker det eller ikke. Den dødelige trafikken av flyktninger og migranter over Middelhavet har vist hvordan en krise på ett sted kan påvirke mange andre deler av verden. Bare ved å ta tak i problemene og gi hjelp der det er nødvendig, kan vi forhindre enda mer alvorlige problemer senere.

"Vi kan ikke gå inn i alle land og redde dem."

Kanskje ikke, men vi kan hjelpe noen – og hvert liv som reddes og hvert menneske som får et bedre liv teller. I 2018 hjalp Flyktninghjelpen 8,5 millioner mennesker i 31 land. Det vil si hvert åttende menneske som er på flukt i verden. Og med din støtte kan vi gi hjelp til enda flere mennesker i årene som kommer.

"I stedet for å distribuere kjeks, be krigsherrene om å slutte å drepe uskyldige mennesker."

Flyktninghjelpen jobber natt og dag for å bedre den politiske situasjonen i konfliktherjede land over hele verden. Vi står også opp og varsler verdenssamfunnet om brudd på menneskerettigheter overalt hvor vi ser det, og appellerer til krigførende parter om å beskytte sivile. Likevel trenger flyktninger også hjelp på kort sikt – og det er her kjeksen kommer inn!

"Bistand er bare å tjene penger på fattigdom. Hjelpeorganisasjoner hjelper aldri folk til å stå på egne ben. "

Flyktninghjelpens oppdrag er å "redde liv og skape en ny framtid" – og begge disse delene er like viktige. Blant annet tilbyr vi rettshjelp slik at folk kan få de dokumentene de trenger for å få tilbake eiendom og andre rettigheter de har krav på. Vi gir også utdanning og opplæring, og deler ut små stipendier slik at folk kan starte egne bedrifter for å forsørge seg selv og sin familie.

Les billedteksten En mor kan omsider vende hjem til landsbyen sin i Myanmar sammen med datteren, 20 år etter at hun ble tvunget til å flykte herfra. Her bygger Flyktninghjelpen skoler i avsidesliggende landsbyer og deler ut skolesekker og skrivesaker til elevene. Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen (2017)

Hvorfor støtte akkurat Flyktninghjelpen?

Det er mange hjelpeorganisasjoner rundt om i verden som gjør en viktig og verdifull jobb med å hjelpe mennesker på flukt. Så, hva gjør Flyktninghjelpen spesiell?

  1. Vi hjelper dem som trenger det aller mest, prioriterer områder som er vanskelig å nå fram til eller som har blitt oversett av andre organisasjoner.
  2. Vi reagerer raskt for å redde liv, mobiliserer personell for å gi hjelp der behovet finnes så fort en katastrofe eller konflikt rammer.
  3. Vi gir praktisk hjelp, arbeider nær frontlinjen for å dele ut telt, mat, rent vann og andre nødvendighetsartikler til dem som har behov.
  4. Vi bidrar til varige løsninger, hjelper flyktninger og internt fordrevne til å kunne forsørge seg selv og forhindre at de blir drevet på flukt igjen.
  5. Vi er svært effektive og åpne om hva vi gjør, og over 90 prosent av inntektene våre går direkte til å hjelpe mennesker til på flukt.

Hva skjer med menneskene vi hjelper?

Noen av de menneskene vi hjelper klarer å vende tilbake til hjemstedet sitt etter at krisen er over. Andre klarer å starte et nytt liv for seg selv og familien i et annet land. Vi forsøker å gi alle et håp for fremtiden og en følelse av at livet deres har verdi.

Noen begynner selv å jobbe for Flyktninghjelpen, og bruker sin egen erfaring til å redde liv og hjelpe andre som er på flukt.

I dag jobber Khitam som kokk, og lager mat til 300 familier som ble rammet av uværet i Libanon.

Maksym gir juridisk hjelp til mennesker som er ofre for konflikten i Luhansk, regionen han selv kommer fra i det østlige Ukraina.

Malka hjelper til med å gjenoppbygge skoler og gir håp til tusenvis av barn i Sør-Jemen.

Hvordan kan du bidra?

Bli med oss å hjelpe de 70,8 millioner menneskene som er på flukt fra krig og forfølgelse over hele verden. Du kan bidra til vårt arbeid på følgende måter:

  1. Gi en gave til Flyktninghjelpen i dag – via vårt trygge og enkle betalingssystem på internett.
  2. Start din egen innsamlingsside – og inviter venner og familie til å hjelpe deg med å nå innsamlingsmålet ditt.
  3. Les om ti ting DU kan gjøre for verdens flyktninger – og oppdag noen kreative måter du kan samle inn penger på og øke kunnskapen om mennesker på flukt.

For å se andre måter å støtte oss på, kan du gå til denne siden.

Takk skal du ha! Sammen kan vi redde liv og gi mennesker en ny framtid.