Tidligere utgivelser

 FLYKTNINGREGNSKAPET 2020 

Her finner du tidligere utgivelser av Flyktningregnskapet, tilbake til 2004.